Statute

Az Ad Hoc Budapest Fotográfiai Alkotóműhely Egyesület alapszabálya

a módosításokkal egységes szerkezetben

1. Általános rendelkezések
1.1. Az egyesület neve
1.2. Az egyesület rövid neve
1.3. Az egyesület székhelye
1.4. Az egyesület emblémája
1.5. Az egyesület céljai
1.6. Az egyesület tevékenysége

2. Az egyesület tagsága
2.1. A tagság létrejötte
2.2. A tagság típusai
2.3. A tagság megszűnése
2.4. A tagok jogai
2.5. A tagok kötelességei
2.6. Az egyesületi tagdíj
2.7. Az egyesületi tagsági kártya

3. Az egyesület közgyűlése
3.1. A közgyűlés
3.2. A közgyűlés összehívása
3.3. A közgyűlés tisztségviselői
3.4. A közgyűlés hatásköre
3.5. A közgyűlés határozatképessége és határozathozatala
3.6. A közgyűlés napirendje
3.7. A közgyűlés lebonyolítása
3.8. A közgyűlési határozatok közlése
3.9. A megismételt közgyűlés

4. Az egyesület elnöksége
4.1. Az elnökség feladata
4.2. Az elnökség tagjai
4.3. Az elnökség megválasztása
4.4. A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok
4.5. Az elnökségi tagság megszűnése
4.6. Az elnökség tagjainak díjazása
4.7. Az elnökség kötelezettségei
4.8. Az elnökség feladatai
4.9. Az elnökség döntési rendje
4.10. Az egyesület vezető tisztségviselői

5. Az egyesület elnöke és feladatai
5.1. Az elnökség összehívása
5.2. Az elnök feladatai különösen
5.3. Az elnök helyettesítése

6. Az egyesület felügyelőbizottsága
6.1. Az egyesület felügyelőbizottságának létrehozása
6.2. Az egyesület felügyelőbizottságának feladatai

7. Az egyesület határozathozatali rendje és képviselete
7.1. Az egyesület határozathozatali rendje
7.2. A jegyzőkönyvek és a határozatok tára
7.3. Az egyesület képviselete

8. Az egyesület vagyona és gazdálkodása
8.1. Induló vagyon
8.2. A működés során keletkező vagyon és az egyesület gazdálkodása
8.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról

9. Az egyesület megszűnése
9.1. Jogutódlással történő megszűnés
9.2. Jogutód nélküli megszűnés
9.3. Rendelkezés a megszűnés esetén fennmaradó vagyonról

10. Politikai tevékenység

11. Záró rendelkezések
11.1. Az alapszabály nem nyilvános részei
11.2. Nem szabályzott kérdések
11.3. Az alapszabály keletkezésének és aláírásának körülményei

Alapszabály: 1234567891011